شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

همه ی گزینه ها روی میز است

همه‌ی گزینه‌های ذکر شده دارای مزایا و معایبی هستند.

ولی علاوه بر روشهای مذکور، روشهایی نیز وجود دارند که متأسفانه به دلیل ضعف اطلاع رسانی تعداد افرادی که نسبت به این روشها مطلع هستند و یا اطلاعات جامع و شامل دارند نسبتاًَ کم ست.

طرحهایی مانند بیمه‌های عمر و پس‌انداز ، بازنشستگی و آتیه فرزندان.

بارگذاری...
بارگذاری...