شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

توضيحات مهم در مورد بيمه ‌بدنه اتومبيل

مورد بيمه بايد به قيمت روز بيمه شود تا بيمه‌گر با وصول حق بيمه واقعي زيانهاي جزئي و كلي وارده را به نحو مطلوب جبران نمايد.

بدين ترتيب پيشنهاد مي‌شود كه وسيله نقليه حتماَ مطابق با قيمت روز به همراه لوازم اضافي منصوبه بر روي آن به رويت كارشناس بيمه‌گر رسيده و تحت پوشش بيمه قرار گيرد لازم به ذكر است بهترين ملاك ارزش‌گذاري تعيين قيمت اتومبيل نظر كارشناس مجرب شركت بيمه‌اي است كه صرفاَ جنبه مشاوره دارد.

هرگونه تغيير در كاربري مورد بيمه بايد به اطلاع شركت بيمه برسد.

بارگذاری...
بارگذاری...