شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

انواع پوشش‌هاي تكميلي بيمه‌نامه بدنه

در بيمه‌نامه بدنه اتومبيل، خطرهاي ديگري نيز مي‌تواند زير پوشش بيمه بدنه قرار گيرد كه علاوه بر خطرهاي اصلي بيمه شده (حادثه، آتش‌سوزي و سرقت) است.بيمه‌گذار ميتواند با پرداخت حق بيمه اندكي، پوشش‌هاي اضافي و تكميلي مورد نظر خود را نيز از شركت بيمه نوين دريافت كند.

اين پوشش‌ها عبارتند از:

سرقت در جاي قطعات و لوازم وسيله نقليه

چنانچه لوازم اتومبيل (بدون سرقت كلي خود اتومبيل) در حال توقف دزديده شود سرقت درجا (جزئي) محسوب مي‌گردد و همانگونه كه قبلاَ گفته شد اين خسارت تحت پوشش خطرات اصلي قابل جبران نيست. در اين صورت بيمه‌گذار مي‌تواند هنگام صدور بيمه نامه درخواست پوشش سرقت در جا براي لوازم معيني مانند (راديو پخش، رينگ، لاستيك و را بنمايد كه پس از بازديد كارشناس با پرداخت حق بيمه بسيار جزئي قطعات و لوازم مورد نظر تحت پوشش بيمه سرقت درجا قرار خواهد گرفت.

لازم به ذكر است ارزش مجموع لوازم و قطعاتي كه تحت پوشش سرقت در جا قرار مي‌گيرند از 20% كل سرمايه (اتومبيل مورد بيمه) تجاوز نخواهد كرد.

بارگذاری...
بارگذاری...