شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

مومنان آنان هستند كه در كارهاي نيك شتاب مي‌كنند و آنان هستند كه در انجام آنها (عمل خير) سبقت مي‌جويند

مومنان آنان هستند كه در كارهاي نيك شتاب مي‌كنند و آنان هستند كه در انجام آنها (عمل خير) سبقت مي‌جويند.

(آيه 61 سوره مومنون)

بارگذاری...
بارگذاری...