شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

ویژگی و مزایای خاص این طرح

اکثر طرحهایی که برای کمک به کودکان تحت پوشش بهزیستی وجود داشته و دارد برای تامین مالی امروز این کودکان استفاده می شود. طرح کودکان آسمانی تامین کننده ی نیازهای آینده کودکان امروز می باشد (تحصیل، شروع کار، جهیزیه، ازدواج و ...)

مدت قرارداد با توجه به سن کودک آسمانی انتخاب میگردد:

سن بیمه شده + مدت قرارداد= 18 سالگی کودک (سن قانونی)


شرایط پرداخت:

  • ماهیانه:   15000 تومان
  • شش ماهه:  100.000 تومان
  • سالانه :    150.000 تومان
بارگذاری...
بارگذاری...