شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

اصابت تازيانه‌هاي بي رحم سرنوشت

 

 

 

كودكان ما در آغوش گرم و پر محبت پدر و مادر رشد مي‌كنند اما در گوشه كنار شهرمان كودكاني هستند كه به خاطر فوت والدين يا اصابت تازيانه‌هاي بي رحم سرنوشت دوران كودكي خود را در غربت تنهايي و بي‌كسي طي مي‌كنند.

فرداها خواهد آمد و اين دختران و پسران كوچك امروز جوانان برومند فردا خواهند شد كه با يد درميان تند باد سرنوشت وارد كوير پر از نياز زندگي شوند, سازمان بهزيستي كشور و بيمه نوين در حركتي خداپسندانه بر آن هستند تا با هماهنگي يكديگر اشكي را از ديده، دردي را از دل، آهي را از سينه بزدايند كه همت شما مردم خداجو، مومن و معتقد پشوانه اين حركت زيبا خواهد بود.

 

 

 

بارگذاری...
بارگذاری...