شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

موضوع بيمه آتش‌سوزي

موضوع بيمه آتش‌سوزي، تامين و جبران زيان‌هاي مالي و مادي است كه بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزي به اموال و دارائي‌هاي مورد بيمه وارد مي‌شود.

بنابراين در بيمه‌نامه‌هاي آتش‌سوزي خسارت‌هاي مالي مورد تامين قرار مي‌گيرند نه خسارت‌هاي جاني و بدني، اضافه كنيم كه خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش‌سوزي كه مطابق قانون موجب مسئوليت و پاسخگويي بيمه‌گذار شود نيز همراه پوشش خطر آتش‌سوزي يا بطور جداگانه از طريق بيمه‌نامه مسئوليت مدني مورد تامين بيمه‌گران قرار مي‌گيرند.

بارگذاری...
بارگذاری...