شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

چند توصيه مهم

بيمه‌گذار گرامي

1- پيشنهاد مي‌شود با تكميل فرم پيشنهاد بيمه آتش‌سوزي و پرداخت حق بيمه متعلقه سرمايه سال‌ها تلاش و زحمت شبانه‌روزي خود را در منزل يا محل كار خود، تحت پوشش بيمه آتش‌سوزي شركت بيمه نوين درآوريد.

2- فراموش نکنيد هنگام خريد بيمه‌نامه آتش‌سوزي، سرمايه واموال خود را با قيمت روز و قيمت واقعي آنها تحت پوشش قرار دهيد تا درصورت بروز خسارت احتمالي، بعلت کم بيمه شدگي سرمايه ناچار به تقبل قسمتي از خسارت نشويد.

3- اگرچه بيمه‌نامه آتش‌سوزي در هنگام بروز خسارت سرمايه از دست رفته شما را جبران مي‌کند، اما فراموش نکنيم: زيان ناشي از توقف کسب وکار و زحمت بازسازي و تعميرات هزينه زيادي را به زيان ديده وارد خواهد ساخت. پس در کنار خريد بيمه‌نامه آتش‌سوزي از رعايت دقيق نکات ايمني در محل فعاليت خود غافل نشويد.

4- آگاهي از مفاد قراردادي که بعنوان بيمه‌نامه خريداري مي‌نماييد، موجب خواهد شد تا حقوق و وظايف خود و شرکت بيمه‌گر را بهتر بشناسيد. لذا پيشنهاد مي‌شود شرايط عمومي و خصوصي هر بيمه‌نامه‌اي که خريداري مي‌نماييد را بدقت مطالعه فرماييد.

بارگذاری...
بارگذاری...