شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

تقدیر و افتخارات

نهمین گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

هشتمین گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

یازدهمین گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

دهمین گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

دریافت تندیس اولین برند شایسته ملی

دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف کننده

لوح سپاس دومین کنفرانسبین المللی بازاریابی خدمات مالی

هفتمین همایش تعالی سازمانی

تقدیر نامه منتخب جشنواره طرح ملی مردمی سپاس

تندیس همایش ملی بزرگان رضایت مندی مشتری

دریافت گواهینامه SGS

جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی

 
 

 

تندیس همایش ملی بزرگان رضایت مندی مشتری سال 1390

تقدیرنامه پرتفوی - اهدایی رئیس دفتر منطقه 9 و مدیریت استان گیلان

   
 
 
بارگذاری...
بارگذاری...