شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

بيمه مسئوليت مديران اماكن ورزشي

در اين بيمه‌نامه مسئوليت صاحبان اماكن مختلف اعم از منزل، اماكن ورزشي، هتل‌ها و اماكن اقامتي و غيره مي‌توانند مسئوليت خود را در قبال حوادث منجر به وارد آوردن آسيب به افراد ثالث كه مشخص و شناخته شده نيستند اما در لحظه حادثه در معرض بوجود آمده در محل مورد بيمه قرار گرفته‌اند تحت پوشش قرار مي‌گيرد تا چنانچه در لحظه حادثه فردي در مجاورت محل حادثه قرار گرفته و به وي زيان وارد شود تحت حمايت شركت بيمه باشد.

چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از امكانات ورزشي و يا انجام تمرينات و مسابقات دچار حادثه منجر به صدمات جسماني شوند و مديريت مجموعه طبق قوانين مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود. بيمه‌گر خسارت را جبران مي‌نمايد ؛ اين پوشش بيمه‌اي شامل تماشاچيان نيز مي‌شود.

بارگذاری...
بارگذاری...