شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

بيمه مسئوليت مديران واحدهاي اقامتي (هتل‌ها و مسافرخانه‌ها)

در اين بيمه‌نامه مسئوليت صاحبان اماكن مختلف اعم از منزل، اماكن ورزشي، هتل‌ها و اماكن اقامتي و غيره مي‌توانند مسئوليت خود را در قبال حوادث منجر به وارد آوردن آسيب به افراد ثالث كه مشخص و شناخته شده نيستند اما در لحظه حادثه در معرض بوجود آمده در محل مورد بيمه قرار گرفته‌اند تحت پوشش قرار مي‌گيرد تا چنانچه در لحظه حادثه فردي در مجاورت محل حادثه قرار گرفته و به وي زيان وارد شود تحت حمايت شركت بيمه باشد.

براساس اين طرح بيمه‌اي خسارات جاني و مالي مسافرين در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل يا مسافرخانه بيمه مي‌گردد.

در ضمن چنانچه واحد اقامتي داراي امكاناتي نظير استخر، مجموعه ورزشي، پاركينگ و غيره باشد خسارات جاني و مالي وارد به استفاده كنندگان جبران خواهد شد.

بارگذاری...
بارگذاری...