شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

بيمه مسئوليت ناشي از آتش‌سوزي

در اين بيمه‌نامه مسئوليت صاحبان اماكن مختلف اعم از منزل، اماكن ورزشي، هتل‌ها و اماكن اقامتي و غيره مي‌توانند مسئوليت خود را در قبال حوادث منجر به وارد أوردن آسيب به افراد ثالث كه مشخص و شناخته شده نيستند اما در لحظه حادثه در معرض بوجود آمده در محل مورد بيمه قرار گرفته‌اند تحت پوشش قرار مي‌گيرد تا چنانچه در لحظه حادثه فردي در مجاورت محل حادثه قرار گرفته و به وي زيان وارد شود تحت حمايت شركت بيمه باشد.

اين بيمه‌نامه، مسئوليت بيمه‌گذار را در قبال خسارات جاني و مالي ناشي از انفجار و آتش‌سوزي و تركيدگي لوله آب به همسايگان و مراجعه كنندگان به محل مورد بيمه وارد آيد را پوشش مي‌دهد كه در واقع مكمل بيمه‌نامه آتش‌سوزي است. همچنين هزينه‌هاي نجات و جلوگيري از توسعه خسارت نيز قابل پرداخت خواهد بود.

 

بارگذاری...
بارگذاری...