شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

بيمه مسئوليت ناشي از اجراي عمليات ساختماني

در اين بيمه‌نامه مسئوليت صاحبان اماكن مختلف اعم از منزل، اماكن ورزشي، هتل‌ها و اماكن اقامتي و غيره مي‌توانند مسئوليت خود را در قبال حوادث منجر به وارد آوردن آسيب به افراد ثالث كه مشخص و شناخته شده نيستند اما در لحظه حادثه در معرض بوجود آمده در محل مورد بيمه قرار گرفته‌اند تحت پوشش قرار مي‌گيرد تا چنانچه در لحظه حادثه فردي در مجاورت محل حادثه قرار گرفته و به وي زيان وارد شود تحت حمايت شركت بيمه باشد.

آنچه امروزه در جريان تخريب بناهاي قديمي و احداث ساختمان‌هاي جديد كرارا‌ً شاهد آن هستيم خسارات جاني و مالي است كه در جريان اجراي كار ساختماني به اشخاص ثالث وارد مي‌آيد براي تأمين بيمه‌اي حوادث ناگوار ياد شده بيمه‌نامه مسئووليت ناشي از اجراي عمليات ساختماني ارائه مي‌گردد. بدين معني كه چنانچه در جريان عمليات ساختماني شامل تخريب، گودبرداري، خاكبرداري، پي كني و كليه مراحل احداث بنا، جديد، خسارات جاني و مالي به همسايگان، ساختمان‌هاي مجاور و ساير اشخاص ثالث و اموالن عمومي مانند خطوط انتقال نيرو و ... وارد آيد جبران مي‌گردد.

 

 

بارگذاری...
بارگذاری...