شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

خدمات خیلی ویژه مسافرتی بیمه نوین

 بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده :هنگامی که بیمه گذار به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده(تا بستکان درجه دوم) خود ناچار به توقف سفر شود، چنانچه وی قادر به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که برای سفر اجاره شده است، نباشد،شرکت کمک رسان ایران هزینه سفر او به کشور محل اقامتش را پرداخت خواهد نمود. بیمه گذار می بایست دلایل اسناد، یا گواهی هایی که موجب توقف سفر وی شده است ( گواهی فوت ) را به  شرکت کمک رسان ایران ارایه نماید.
تحویل دارو :شرکت کمک رسان ایران هزینه های ارسال اظطراری دارو در صورت فقدان آن در محل اقامت بیمه گذار را ، در صورتی که توسط پزشک معالج وی ،حتی پیش از سفر تجویز شده باشد ،پرداخت خواهد نمود.
ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در موقع اضطرای:شرکت کمک رسان ایران مسئولیت ارسال پیام های اضطراری بیمه گذار را در ارتباط با حوادث مشمول پوشش این بیمه نامه بر عهده خواهد گرفت. به تقاضای بیمه گذار شرکت کمک رسان ایران اطلاعات عمومی مراجع درمانی نظیر پزشکان ،متخصصین،دندانپزشکان یا پیراپزشکان نزدیک به محل نشانی بیمارستان ها ،مراکز پزشکی، داروخانه ها و آمبولانس ها را به استثنای مراکز تشخیصی درمانی در اختیار بیمه گذار قرار خواهد داد.
حواله تضمینی وجوه نقد: شرکت کمک رسان ایران وجوه مربوط به هر نوع وثیقه قانونی از جانب بیمه گذار تا سقف ۸۵۰ یورو را حواله خواهد نمود. بیمه گذار می بایست مبلغ مورد تقاضا را از قبل در دفاتر رسمی شرکت کمک رسان ایران در ایران به صورت چک بانکی ، حواله یا پول نقد سپرده گذاری نماید.
حواله وجه نقد:چنانچه بیمه گذار در طول مسافرت به خارج از کشور در نتیجه سرقت،مفقود شدن بار،بیماری یا حادثه ( که می تواند از طریق مدارک مربوطه نظیر رسید، تاییدیه، شکواییه رسمی و ... به اثبات برسد)پول نقد حود را از د بدهد. شرکت کمک رسان ایران به شرط سپرده گذاری مبلغ مورد تقاضا در قالب چم بانکی، حواله یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران نسبت به حواله حداکثر ۸۵۰ یورو اقدام خواهد نمود.

بارگذاری...
بارگذاری...