شرکت بیمه نوین نمایندگی خانکشی پور - کد4055

بستن

خدمات تحت پوشش و نحوه استفاده از آن


    پرداخت هزینه های پزشکی ،جراحی، داروخانه و بیمارستان.

در صورت بروز بیماری یا صدمات جسمانی بیمه گذار در خارج ازکشور محل اقامت وی شرکت کمک رسان ایران هزینه های معمول،متداول،لازم و معقول بستری در بیمارستان،جراحی، معاینات پزشکی و داروی تجویزی از سوی پزشک بیمه کذار را ، تا سقف ۵۰/۰۰۰ یورو تقبل خواهد نمود. گروه پزشکی شرکت کمک رسان ایران برای نظارت بر ارائه درمان شایسته به بیمه گذار با مراکز درمانی و پزشکان معالج تماس های تلفنی لازم را برقرار خواهد نمود.فرانشیز ۲۵ یورو در هر مورد خسارت است (به استثنای صدمات جسمانی حاد و یابستری شدن در بیمارستان بیش از ۲۴ ساعت ).

    پرداخت هزینه فوریتهای پزشکی و دندانپزشکی.

شرکت کمک رسان ایران در صورت نیاز، هزینه های فوری دندانپزشکی را به بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی تا سقف ۴۰۰ یورو پرداخت می نماید. فرانشیز ۲۵ یورو در هر مورد خسارت دتدانپزشکی می باشد. این هزینه ها به معالجه دندان درد، درمان عفونت و کشیدن دندان محدود می گردد.

    پذیرش و انتقال پزشکی بیمار به نزدیکترین مرکز درمانی یا بازگرداندن وی به ایران تحت مراقبت های پزشکی.

شرکت کمک رسان ایران نسبت به انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به کشور محل اقامتش اقدام خواهد نمود . با توجه به موقعیت یا وخامت حال بیمه گذار، گروه پزشکی شرکت کمک رسان ایران در مورد مرکز درمانی ای که باید بیمه گذار به آن انتقال یابد و یا لزوم بازگرداندن وی به کشورش تصمیم گیری خواهد نمود. سپس گروه پزشکی شرکت کمک رسان ایران طی تماس های تلفنی لازم با مراکز درمانی و پزشکان معالج بیمه گذار در مورد انتقال یا بازگرداندن وی با مناسب ترین وسیله، تصمیم گیری می نماید. در مورد حوادث جزئی و یا بیماری هایی که به صورت سرپایی مداوا می شوند و به اعتقاد گروه پزشکی شرکت کمک رسان ایران بازگشت بیمه گذار به کشورش مورد نیاز نباشد، انتقال وی به مکانی که کمک های پزشکی کافی در دسترس باشد، به وسیله آمبولانس یا سایر وسایط نقلیه انجام خواهد گردید.

    پرداخت هزینه دعاوی حقوقی و کیفری مطابق مفاد قرارداد.

 شرکت کمک رسان ایران هزینه های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث در دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی در خارج از کشور تا سقف حداکثر ۱۵۰۰ یورو و یا معادل آن ( به ارز کشور مورد دعوی) پوشش خواهد داد.

    راهنمایی و کمک رسانی در صورت سرقت یا مفقود شدن مدارک مسافرتی.

در صورت فقدان گذرنامه،گواهینامه رانندگیو شناسنامه بیمه گذار در خارج از کشور، شرکت کمک رسان ایران هزینه های لازم برای تهیه گذرنامه، گواهینامه ،گواهینامه رانندگی، شناسنامه المثنی و یا مدارک کنسولی مشابه تا سقف ۲۰۰ یورو را تقبل خواهد نمود.

     بازگرداندن همراه به ایران در صورت فوت یا انتقال پزشگی بیمه شده.

به محض بستری شدن بیمه گذار به دلیل بیماری ناگهانی و یا حادثه به مدت بیش از ۱۰ روز و یا فوت وی ،شرکت کمک رسان ایران هزینه بازگشت یک نفر از اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور مبداء ( محل اقامت) را در صورت عدم توانائی به سفر با وسیله مقلیه شخصی خود و یا وسیله مقلیه ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرارگرفته بود تقبل خواهد نمود.

هنگامی که بیمه گذار به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده(تا بستکان درجه دوم) خود ناچار به توقف سفر شود، چنانچه وی قادر به سفر با وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که برای سفر اجاره شده است، نباشد،شرکت کمک رسان ایران هزینه سفر او به کشور محل اقامتش را پرداخت خواهد نمود. بیمه گذار می بایست دلایل اسناد، یا گواهی هایی که موجب توقف سفر وی شده است ( گواهی فوت ) را به  شرکت کمک رسان ایران ارایه نماید.

شرکت کمک رسان ایران هزینه های ارسال اظطراری دارو در صورت فقدان آن در محل اقامت بیمه گذار را ، در صورتی که توسط پزشک معالج وی ،حتی پیش از سفر تجویز شده باشد ،پرداخت خواهد نمود.

    پرداخت هزینه عزیمت همراه به بالین بیمه شده بستری در بیمارستان.

در صورتی که بیمه گذار به علت حوادث یا بیماری مشمول این بیمه نامه ، بیشتر از ۱۰ روز در بیمارستان بستری شود، شرکت کمک رسان ایران ، مخارج انتقال یکی از اعضای بلافصل خانواده وی را از کشور محل اقامت بیمه گذار ، از جمله هزینه رفت و برگشت به محل بستری شدن و مخارج اقامت تا سقف ۸۵ یورو برای هر روز ، حداکثر به مدت ۱۰ روز و تا ( مبلغ  ۸۵۰ یورو) را پرداخت خواهد نمود.

    بازگرداندن جسد به ایران در صورت فوت به هر علت بیمه شده در طول مسافرت.

در صورت فوت بیمه گذار، شرکت کمک رسان ایران تمهیدات لازم برای انتقال و بازگرداندن جسد وی را اتخاذ نموده و هزینه مربوط به انتقال جسد بیمه گذار به محل خاکسپاری یا مراسم ترحیم در کشور محل اقامت وی را متقبل می نماید. پرداخت هزینه های مربوط به خاکسپاری یا مراسم ترحیم از این پوشش مستثنی می باشد.

بارگذاری...
بارگذاری...